Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  

Beskrivelse

Et eventyr

Forskningsdelen

Relationer

Rummelighed

Menneskesyn

Så langt er vi

Menneskesyn og faglig forståelse

Samfundsmæssigt
Vi mennesker fødes ind i et givent samfund – og dette samfund påvirker os. Samtidig påvirker vi samfundet, som er menneskeskabt og derfor kan ændres af mennesker.
Barnet er et aktivt, handlende menneske, der både skabes og skaber. – I hvor høj grad det skaber og i hvor høj grad det skabes afhænger af, om det vokser op i en hverdag, hvor vi voksne giver det mulighed for at virke aktivt ind på omgivelserne, eller om vi definerer og planlægger alt for det.

Hvordan skal et barn kunne vokse op og skabe og tage ansvar – hvis det ikke engang kan få lov til at prøve at tigge sig til en is?

Relationelt
Når vi mennesker fødes, er vi afhængige af at indgå i relationer med andre mennesker for at kunne overleve. Både hvad angår mad og klær – og kontakt og berøring.
Barnets medfødte evne til aktivt at samarbejde med dets nære voksne, hjælper det til at få nødvendig omsorg.

Ethvert nyfødt menneske er noget helt særligt. Både hvad angår personlig egenart, udviklingspotentialer, behov og grænser - integritet.
Barnets medfødte behov for at udfolde og udvikle denne integritet, hjælper det hen imod en mental og socialt sund opvækst.

Konflikten mellem at samarbejde og at bevare sin integritet er livslang, udviklende og undertiden smertefuld og usund.

 

 

 

 

 

 

 

Familiemæssigt
Vi har alle brug for nære følelsesmæssige relationer, for at føle os værdifulde i samarbejdet med andre og for at bevare og udvikle vores integritet.

Familien er et enestående godt sted at opnå dette - og samtidig det sted, hvor det gør mest ondt, når det ikke lykkes.

Alle har vi vores gode grunde til at gøre, som vi gør.
Alle gør vi det bedste vi kan – og nogle gange er det ikke godt nok.

Jo mere forældre kan anerkende og respektere sig selv, hinanden og det enkelte barn i familien - som det særlige og ligeværdige menneske det er, jo sundere og sjovere bliver det for alle at være en del af familien.

Fagligt
Kernen i pædagogisk arbejde er, at indgå i og lede relationer som støtter og nærer det enkelte barn i at trives - i at udfolde og udvikle sin personlighed og sine potentialer i samspil med andre mennesker.

En af forudsætningerne, for at dette skal kunne lykkes, er, at den voksne evner at møde barnet, som det er – og anerkender dets ret til at være autoritet i forhold til dets egne oplevelser. Samtidig med at den voksne er autentisk i forhold til sine oplevelser – og vedkender sig ansvaret for relationen.

Når barnet skal have mulighed for selvudvikling og for at øve sig på at mestre sit eget liv, indebærer det, at den voksne betragter relationen mellem sig og barnet mere som et mål i sig selv, med mulighed for fælles opdagelse og erkendelse – og ikke som et middel til andre formål.


tegning: Kamilla