Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  

Beskrivelse

Et eventyr

Forskningsdelen

Relationer

Rummelighed

Menneskesyn

Så langt er vi

"Sluk ikke brandalarmen- relationer og rummelighed" er et metodeudviklings- og forskningsprojekt, som er støttet af Socialministeriet. Det finder sted i dagplejen og 7 daginstitutioner i Silkeborg kommune.  

Baggrunden for projektet er, at vi gennem vores arbejde har erfaret, at mange helt almindelige børn kommer i knibe i deres helt almindelige familier og deres helt almindelige daginstitutioner.
Samtidig ser vi, at kommunernes udgifter til truede børn og deres familier er stigende. Ligesom der, på trods af en stor indsats fra både familier og kommunernes ansattte, er mange af de børnefamiliesager, der sættes i gang i kommunerne, der ikke bringer det ønskede udbytte.
Derfor er det nødvendigt at finde nye veje.

Da næsten alle småbørnsfamilier kommer dagligt i daginstitution eller dagpleje spiller pædagoger en helt central rolle i udviklingen af disse nye veje, både i forhold til børn og til forældre.

Idéen med projektet er at undersøge og udvikle kvaliteten af relationer og rummelighed i de deltagende institutioner - og at støtte de ansattes evne til at vejlede forældre. På den måde kan familier med små eller større problemer få hjælp i deres daginstitution eller dagpleje.

Idéen er også at finde og mindske de forhold i institutionens daglige praksis, som medvirker til, at nogle børn bliver besværlige - og styrke de forhold, som øger børnenes udfoldelse og trivsel.

"Sluk ikke brandalarmen ..  

Når vi hører en brandalarm, er det tegn på, at der er brand. Derfor nytter det ikke at bruge kræfterne på at slukke brandalarmen.
Det nytter derimod at finde branden -og forsøge at slukke dèn.

På samme måde i familier og institutioner:
Når et barn er besværligt, er det tegn på, der er noget barnet har det svært med.
Derfor nytter det ikke, at de voksne bruger kræfterne på at ændre barnet.
Det nytter derimod at finde ud af, hvad det svære er - og forsøge at ændre dèt.

Det har mindre omkostninger - både menneskeligt og økonomisk - hvis børn, familier og professionelle får hjælp til at ændre det svære - inden problemerne bliver store.

 

tegning: Kamilla