Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  

Institutionerne

Faglige følgegruppe

Projektgruppen

Projektkonsulenter

Projektgruppen

Gruppens opgave er at følge projektets forløb og bidrage med faglig indsigt og inspiration fra institutionerne.

Gruppens medlemmer er bindeled/tovholder mellem "projektet" og den enkelte institution.

Gruppen består af: Den pædagogiske konsulent, en teamleder fra dagplejen og lederen fra hver af de 7 daginstitutioner - og projektleder og projektkonsulent.

Altså:

tegning: Kamilla