Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  
maj 2004
juni 2004
juli 2004
august 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004
december 2004
januar 2005
februar 2005
marts 2005
april 2005
september 2005
oktober 2005
november 2005
december 2005
november 2006

Brandalarmens Blog

27.11.05

Uge 47

Børns vilkår har udgivet et hæfte, som hedder "Familieliv". Det er baseret på udvalgte artikler fra tidsskriftet "Familien". Det er skrevet af Jesper Juul og handler om det at være far, mor og børn. Deltagerne i forældreaftenerne har fået et eksemplar. - Her kan I læse forordet:

Forord

Det at være en familie handler om at være værdifulde for hinanden. Det er det, vi alle sammen allerhelst vil, og det gælder især vores børn. Børnene vil først og fremmest samarbejde med os som forældre.
Det er deres grundlæggende instinkt, og de er loyale - næsten uanset hvad. Det gælder også, når vores opførsel tvinger dem til at blive vrede, ulykkelige, stres­sede, "utilpassede" eller ligefrem selvdestruktive.
Vi kommer alt for nemt til at fortælle vores børn, at de er forkerte, for meget, for pivede, for støjende, for anderledes, for krævende eller for ligeglade. Vi kommer også nemt til at give dem alt for meget ansvar for både sig selv og for os andre. Det gør vi ikke af ondskab, eller fordi vi går og drømmer om at være elendige forældre, der stjæler børnenes medfødte integritet.
Vi gør det, fordi vi ikke ved bedre, og fordi det ofte er den måde, vi selv er blevet opdraget på.
Familieterapeut og forfatter Jesper Juul har bedre end nogen anden formået at fortælle os som forældre, at der altid er en god grund til, at barnet gør, som det gør. At barnets kompetencer ikke handler om at kunne tage ansvar for sig selv, for det skal vi voksne, men at barnet altid vil kæmpe for at gøre det, som er rigtigt ud fra barnets synspunkt. Det vil altid samarbejde med sine forældre, så godt det nu formår. Også selvom vi som forældre tvinger barnet ud i reaktioner, der fra et voksent synspunkt kan virke destruktive.
Jesper Juul skrev i 1995 boget Dit kompetente barn. Bogen gjorde, at Jesper Juuls og hans terapeu­tiske base Kempler Instituttet blev bredt kendt blandt alle danske forældre. Men Jesper Juul skrev i de samme år, op gennem 1980'erne og 1990'erne, des­uden en række artikler om børn, forældre og familieliv i Kempler Instituttets blad, Familien, som ikke længere eksisterer.

Jesper Juul har med herværende bog åbnet mulig­hed for, at hans artikler om alt fra teenageopdragelse, børn i sengen, utroskab, parforhold og forældreskab, jeg-siger-nej-børn, og om hvorfor det er godt at græde og at være vred, kan nå ud til et bredere publikum. Samtlige artikler i denne bog har tidligere været trykt
i Familien og optræder her i nyredigeret form, og de er højst aktuelle - direkte og konfronterende uden at være skyldspålæggende. For som Jesper Juul skriver i et af bogens kapitler:

De fleste af os bliver forældre på et tidspunkt i vores liv, hvor vi knap nok har lært os selv at kende til bunds, og hvor vi slet ikke er færdige med at finde ud af vores grænser i forhold til andre mennesker - heller ikke, eller måske i særdeleshed ikke, i forhold til den mand eller kvinde, vi har fået barn sammen med.

Anna Louise Stevnhøj, Børns Vilkår august 2005

FAMILIELIV, BØRNS VILKÅR 2005


Hilsen Lotte
23.11.05

Forældreaftener

I det foreløbige arbejde med projektet, har vi mest koncentreret os om de ansatte i institutionerne. - Vi har også tilbudt forældre, at de kunne aftale samtaler med os, hvis de ønskede det. Det er der cirka 30 børns forældre, der har ønsket. Og det er færre end vi havde troet.

I mit tidligere arbejde som daginstitutionsleder har jeg erfaring for, at det kan være meget givende, når forældre er sammen i mindre grupper, for at tale om deres børn - og om at være forældre. - Derfor her jeg tilbudt forældrene i Vangen og Engen "forældreaftener". - Opslaget så sådan ud:


Forældreaftener

I forbindelse med projektet indbydes I til at deltage i 2 aftener, som er tænkt som inspiration og vejledning i "At være forældre"

Max. deltagerantal: 14 (hvis det mest er par) 10 (hvis det mest er enkelt forældre)
Varighed: 2 aftener á 2 timer (det er således den samme gruppe forældre, som deltager begge aftener)

Indhold:
Indholdet i 1. aften vil være at nærme os en fællesforståelse af nedenstående fokusområder.
Indholdet af 2. aften bestemmes af deltagernes konkrete eksempler, overvejelser og erfaringer. Begreberne fra 1. aften vil blive brugt til at belyse og perspektivere eksemplerne.
Det gennemgående fokus vil være:

· At opbygge gensidige relationer i familien
· At sætte grænser som hverken sårer eller krænker
· At støtte udviklingen af et sundt selvværd
· Forældres nødvendige lederskab
· Forskelle på magt og ansvar
· Forskelle på selvværd og selvtillid
· Balancen mellem individualitet og samarbejde

Form:
Korte oplæg med konkrete eksempler, refleksion, dialog og debat


Vi har haft den 1. aften i hver af institutionerne. Og jeg synes, det var rigtig spændende. Jeg skal love for, at snakken gik livligt.

Hilsen fra Lotte
4.11.05

Uge 44

Ej blot til pynt
Jeg må hellere skynde mig at få sat de andre fotos på bloggen også. Det var nemlig sådan, at da jeg kom i Vangen igen efter "Glaskugler", var der flere børn som ikke var tilfredse med, at de ikke var kommet på hjemmesiden endnu.

Og jeg som troede, at det var mig, der kunne bestemme hvilke billeder jeg ville tage, og hvad jeg ville bruge dem til. Jeg blev klogere. - Børnene var nemlig meget aktive, og vidste godt, hvad de ville: "Se, vil du godt tage af mig" - "Hvis vi nu stiller os her, så kan du tage et billede af os" - "Jeg kan køre uden hænder, vil du godt tage et billede af det" - "Vi er veninder - vil du godt have et billede af os"

Så her er de. - Og især til Anne-Sofie: Undskyld du først kom på nu.Og så skulle jeg tage et billede af Sofia, som kan køre på 2-hjulet cykel "uden hænder". - Her er hun lige kørt forbi.

Dette er foto nummer 5. Man kan næsten se det er "uden hænder"

Og her lykkes det os så at "mødes" i fuld fart. - Sådan!

Hilsen Lotte

tegning: Kamilla