Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  
maj 2004
juni 2004
juli 2004
august 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004
december 2004
januar 2005
februar 2005
marts 2005
april 2005
september 2005
oktober 2005
november 2005
december 2005
november 2006

Brandalarmens Blog

23.12.04

Gode ønsker

Det var så projektets første år!

Siden sommerferien har Niels og jeg været en fast ugedag i hver institution (cirka). I denne praksislæringsperiode har vi

  • deltaget i hverdagen
  • nedskrevet iagttagelser af relationerne mellem de voksne og børnene
  • opfordret de ansatte til at gøre det samme af os og af hinanden
  • og talt med de ansatte om iagttagelserne og opridset faglige perspektiver og teorier

I den sammenhæng har nogle af os indført begreberne "den gamle skuffe" som står for det vi plejer at gøre og "den nye skuffe", - som står for det vi foretrækker at gøre i forhold til det nye børneperspektiv.

Et eksempel:
6 børn sidder ved det høje bord i vuggestuen. Den voksne, Solvej, er ved at rette an til formiddagsmad (knækbrød og frugt).
Jakob (barn): Knækbrød, knækbrød
Intet svar. Solvej ordner
Frida (barn) til Solvej: Jakob siger knækbrød
Intet svar
Frida: Jakob siger knækbrød!
Solvej: Hvad siger du?
Frida: Jakob siger knækbrød
Solvej: Siger Jakob knækbrød - Måske er han sulten
Frida: Ja!
Solvej smører knækbrød og giver til Per, Poul, Frida, .... og til sidst til Jakob.

Det er af den "gamle skuffe". Vi synes Jakob skal lære at vente til det bliver hans tur. Og giver ham mulighed for at "øve sig", ved at lade ham vente til til sidst. Også selv om de ansatte har erfaret, at han ikke lærer det/at det ikke virker.

Hvis vi bruger fra "den nye skuffe" kunne det se sådan ud:

Jakob: Knækbrød, knækbrød
Solvej: Nåeh, er du sulten, så må jeg hellere skynde mig, så du kan få et stykke

Eller

Jakob: Knækbrød, knækbrød...
Solvej ordner og hører ham ikke
Frida: Jakob siger knækbrød
Solvej: Åh, det hørte jeg ikke. Så er han nok sulten. - Det var godt du sagde det.

Eller

Jakob: Knækbrød, knækbrød..
Solvej: Nåeh, er du så sulten, at du ikke kan vente. - Jeg skal bare først være klar, så du bliver lige nødt til at vente alligevel.

Det vigtige i den "nye skuffe" er at se og anerkende barnet - også selvom barnet ikke kan få sit ønske/behov opfyldt - og også når vi ikke "kan lide" det barnet gør. - At vi ved at barnet (som alle os andre) gør det bedste det har lært - og at det har sine gode grunde til at gøre som det gør. - Og at det er os voksne, der har ansvaret for det, der sker i mellem os og børnene.


foto: www.birthe-lunau.dk

Projektets næste etape
I det nye år vil Niels og jeg bruge januar og en del af februar på at renskrive data til forskningen. - Og på at evaluere den seneste etape sammen med de ansatte i de enkelte institutioner - og på et møde med lederne og Søren Smidt (vores forsker). - Samtidig vil vi sammen med de ansatte lægge planer for projektets næste etape. Altså forsøge at klarlægge, hvad de enkelte institutioner ønsker at arbejde videre med. Vi kan allerede nu høre, at mange er interesserede i, at det bliver noget om læring - i forlængelse af den nye lovgivning om pædagogiske læreplaner.

Jeg vil her ønske jer alle

en glædelig jul og

et godt nytår


foto: www.birthe-lunau.dk

Kærlige hilsener fra Lotte

tegning: Kamilla