Til forsiden 
		logo: Peter Mannello Til forsiden  
maj 2004
juni 2004
juli 2004
august 2004
september 2004
oktober 2004

Brandalarmens Blog

25.6.04

Tre spor

Efterhånden som projektet skrider frem, bliver det tydeligt for os, at det kan inddeles i 3 spor: "Projekter i Projektet", "Individuel Rådgivning" og "De 20 børn"

"Projekter i Projektet"
Hver af de deltagende institutioner har valgt et "Projekt i Projektet", som de vil arbejde med. 5 af institutionerne har udfærdiget deres projektbeskrivelse - og i hvert fald 3 af dem, er klar til arbejdet efter sommerperioden. - Her er listen over projekttitlerne:

Birkegården: Mere anerkendelse - mindre irettesættelser - styrke selvværd

Børnegården: Relationer der duer - Vi vil opsamle analyser af, hvordan vi møder og kan møde børnene på en anerkendende og udviklingsstøttende måde

Engen: Hvordan skaber vi nærvær

Færgely: Hvordan samarbejder vi voksne med og om børns følelser

Lindegården: Hvordan kan vi voksne hjælpe hinanden til at give mere sundt til de børn, der får for meget af det usunde (- og det handler ikke om mad)

Vangen: Organisering af personalets tid i forhold til at kunne fordybe sig - at kunne gøre det vi brænder for

Dagplejen: Relationer - Iagttagelse og Fortælling - Samtaler med forældre

"Individuel Rådgivning"
Forældre og ansatte kan henvende sig til os (Niels og Lotte) hvis de har besvær med at barn, og ønsker en samtale. - I den udstrækning vi har tiden til det, vil vi det gerne.

"De 20 børn"
For at se betydningen af projektarbejdet vil vi særligt følge 20 børn. I samarbejde med de ansatte og børnenes forældre har vi nu valgt de 20 børn. Børnene repræsenterer et bredt udsnit af børn i daginstitution og dagpleje i Silkeborg kommune.
Vi vil indsamle data til forsker Søren Smidt ved at vi hvert halve år:
- Interviewer de enkelte børns forældre
- Beder forældrene skrive et lille stykke til os om deres barn - siden sidst
- Beder de ansatte, som er tættes på barnet, om at skrive til os om barnet
- Selv skriver iagttagelser fra barnets hverdag med de ansatte i institutionen
- og eventuelt taler med barnet om hvordan det selv oplever sig og sin hverdag

For øjeblikket er vi i fuld gang med interviewene med forældrene. Det er spændende - og hvor er der dog meget at skrive ned fra hver båndoptagelse af 1½ times interview.

Hilsen Lotte

15.6.04

Uge 25

Da Silkeborg Kommune har besluttet at Børnehaven Solsikken skal lukkes indenfor det næste år, er Solsikken ikke længere med i projektet. Vi havde set frem til at fortsætte det spændende samarbejde med jer - men vil nu ønske både børn, forældre og ansatte held og lykke med jeres "nye" liv andre steder.

Da jeg synes, det kunne være dejligt med kommentarer fra nogle af jer, der er inde på hjemmesidens blog (og der ingen har været de sidste par gange) - vil jeg lige skrive, hvordan I kan gøre det: Klik på det understregede ord Kommentarer, (nederst på den "side" I vil kommenterer). Og så bare skriv løs!

Hilsen Lotte
tegning: Kamilla